PRODUCT DATA SHEET
25.05.2015

Temafloor P 300

 
Temafloor P300
BESKRIVELSE En 2-komponent, opløsningsmiddelfri epoxy coating.
PRODUKTEGENSKABER
Anbefalede anvendelser Til nye og gamle betongulve, udsat for tung mekanisk og kemisk stress. I industrielle anlæg, lagre og værksteder; f.eks. proces- eller papir maskine enheder, korridorer og andre gulve udsat for høje belastninger. Egnet til maling af parkeringsarealer, garage gulve, shoppingcentre, cafeer, restauranter mm. Fremragende slidstyrke Modstår 70C tør varme og 60C ved nedsænkning. Kan ikke modstå pludselige, store eller gentagne ændringer i temperaturen. Tåler vand, olier, fedt, kemikalier og fortyndede opløsninger af ikke-oxiderende syrer, alkali og saltopløsninger. Modstår kun midlertidige stænk af oxiderende syrer og blegende kemikalier. Separat kemisk resistens tabel til rådighed. Selvnivellerende. Temafloor Flex hardener gør malingsfilmen mere flexibel og dermed mere modstandsdygtig over for revnedannnelse i betonen. Også RAL EFFEKT metallic farver er muligt.

TEKNISKE DATA
Farve kort RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort. Temaspeed tone system. Også farver med metal effekt er muligt.
Glans grupper Helblank
Dækning

Gennemsnitlig rækkeevne på betongulve:

Lagtykkelse 0.3 mm rækkeevne ca. 3 m2/liter.

Lagtykkelse 0.5 mm rækkeevne ca. 2 m2/liter.


Den praktiske rækkeevne afhænger af porøsitet og jævnhed af substratet og påføringsmetoden.
Blandingsforhold Temafloor P300 skal ikke fortyndes.

Base 4 volumen dele 167-serie
Hærder 1 volumen del 008 4514

Eller

Base 2 volumen dele 167 serie
Flex hardener 1 volumen del 930 5002
Pot-life (+23°C) Ca 20 min. På emnet, og ca. 15 min blandet i spanden
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 6 timer.

Lette køretøjer efter 16 timer.

Færdig hærdet efter 7 dage.


Lavere temperature vil forlænge hærdningsprocessen.


Med Temafloor Flex hærder vil hærdetiden varer lidt længere end med en standart hærder.
Brandmodstandsevne BFL-s1 I henhold til standard EN 13501-1
Tørstof volumen Ca. 100 %
Densitet 1.4 kg / l (blandet).
Produktkode 167-serien

PÅFØRING
Påførings-betingelser Den relative fugtighed af betonnet må ikke overstige 97 %. Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 15 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Bemærk: Sollys vil med tiden ændre farve og glans på epoxyprodukter
Forberedelse Nyt beton Fjern cementslam med en slibemaskine, vakuum sandblæsning eller saltsyre ætsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Efter slibning, fjern alt slibestøv med en støvsuger. Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre og 4 dele vand) Rens med rigeligt vand. Tør gulvet.

Gammelt beton Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensevæske. Fjern gammel skallende maling med slibning eller vakuum sandblæsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale. Åbn revner med fx en slibemaskine. Fjern alt løst materiale og støv.
Grunding Grunding med Temafloor 200 Primer eller Temafloor 400 epoxy maling, fortyndet 30-50% med Thinner 1029 (eller 1031). Hæld lakken på gulvet og påfør så meget som nødvendigt til at imprægnere beton overfladen. Om nødvendigt, gentag priming for at opnå en ikke-porøs overflade. Efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer med ”våd-i-våd” teknik. Et porøst primer lag vil resultere i huller og luftbobler i toplakken.
Patching Fyld huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 200 Primer epoxy maling eller Temafloor P 300 epoxy maling og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks 1 del efter volumen af Primer blandingen og 1-2 dele efter volumen af sand kornstørrelse 0,1-0,6 mm. Slib de lappede områder inden efterbehandling.
Belægning Overmaling kan udføres med ufortyndet Temafloor P 300 tidligst 6 timer og senest 24 timer efter priming. Hvis den grundede overflade ikke overmales inden for 24 timer, skal det slibes. Hæld blandingen på gulvet, fordel med en gummi spartel og niveller med en rulle. Anbefalet lagtykkelse er mellem 0,3-0,5 mm. Det anbefales at påføre 2 lag men en min lagtykkelse på 0,3 mm. pr. Lag.

Temafloor P 300 metallic farver kan påføres med pensel, rulle eller højtryks sprøjte. Anbefalet lagtykkelse er 0,5-1,0 mm.
Blanding af komponenter Omrør base og hærder separat. Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 2 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med åre. Mængden af blandingen afhænger af området der skal males og produktets potlife. Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes.
Rengøring af værktøj Thinner 1029. Værktøj og udstyr skal rengøres umiddelbart efter brug, inden malingen tørrer
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor P300: max. VOC < 500 g/l

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemafloor P 300
FortyndersikkerhedsdatabladTemafloor P 300
HærdersikkerhedsdatabladTemafloor P 300
 
-


CE
EN 13813 The European harmonized productstandard EN 13813:2002 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA.3.3 in the appendix ZA.3.
CE logo
EN 13813 SR-RWA1-B2,0-IR4
Adhesion after thermal compatibility

Image 

0809 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

13 

0809-CPD-0773 

Declaration of performance: TIK-0167-5001a 

EN 1504-2:2004 

Product for protection and repair of concrete structures – Coating 

Abrasion resistance: 

< 3000 mg 

Permeability to CO2: 

CO2SD > 50 m 

Permeability to water vapour: 

Class II, 5 m < sD < 50 m 

Capillary absorption and permeability 

to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Resistance to severe chemical attack: 

Class II 

Impact resistance: 

Class I: ≥ 4 Nm 

Adhesion strength by pull off test: 

≥ 2,0 N/mm² 

Reaction to fire: 

Release of dangerous substances: 

Bfl-s1 

NPD CE
EN 1504-2The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 defines the requirements for surface protection systems for concrete.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d, 1f and 1g in the

appendix ZA.
CE logo
EN 1504-2:2004
Adhesion after thermal compatibility

Image 

0809 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

13 

0809-CPD-0773 

Declaration of performance: TIK-0167-5001a 

EN 1504-2:2004 

Product for protection and repair of concrete structures – Coating 

Abrasion resistance: 

< 3000 mg 

Permeability to CO2: 

CO2SD > 50 m 

Permeability to water vapour: 

Class II, 5 m < sD < 50 m 

Capillary absorption and permeability 

to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Resistance to severe chemical attack: 

Class II 

Impact resistance: 

Class I: ≥ 4 Nm 

Adhesion strength by pull off test: 

≥ 2,0 N/mm² 

Reaction to fire: 

Release of dangerous substances: 

Bfl-s1 

NPD Tilbage