PRODUCT DATA SHEET
13.01.2014

Temafloor 401

 
Temafloor 401
BESKRIVELSE En lav viskøs lak der bruges som binder i Temafloor 4000 spartel masse.
PRODUKTEGENSKABER
Anbefalede anvendelser •En lav viskøs lak der bruges som binder i Temafloor 4000 spartel masse

TEKNISKE DATA
Egenskaber BFL-s1 i henhold til standard EN 13501-1
Farve Område Sollys vil over tid påvirke farven og glansen
Glans grupper Helblank
Dækning

For plane overflader:

 

1 mm lag: 1 liter klar til brug, puds/ m2

5 mm lag: 5 liter klar til brug, puds/ m2

 

Praktisk rækkeevne afhænger af hvor jævn overfladen er.

Blandingsforhold Temafloor 4000 skal ikke fortyndes

Temafloor 401 Blanding:
Base 2 volumendele 008 4002
Hærder 1 volumendel 008 4012

Pudslagets lagtykkelse 2–10 mm:
1 volumendel Temafloor 401 blanding
6–8 volumendele af sand, med kornstørrelse
1.0–1.8 mm

Bemærk: Mængden og kornstørrelsen af sandet anhænger af emnet.
Pot-life (+23°C) 20-30 min. På emnet. 10-15 min. For blandingen
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 6 timer

Overmalbar efter 16-24 timer

Lette køretøjer efter 24 timer

Fuld hærdet efter 7 dage

 

Lavere temperatur vil gøre hærdeprocessen længere.

Tørstof volumen Ca. 100 %.
Densitet 1.1 kg / l (blandet).
Produktkode 008 4002

PÅFØRING
Påførings-betingelser Den relative fugtighed af betonnet må ikke overstige 97 %. Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 15 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %.
Forberedelse Nyt beton
Fjern cementslam med en slibemaskine, vakuum sandblæsning eller saltsyre ætsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Efter slibning, fjern alt slibestøv med en støvsuger.
Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre og 4 dele vand) Rens med rigeligt vand. Tør gulvet.

Gammelt beton
Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensevæske. Fjern gammel skallende maling med slibning eller vakuum sandblæsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale. Åbn revner med fx en slibemaskine. Fjern alt løst materiale og støv.
Grunding Prime med ca. 30% fortyndet Temafloor 400 lak.
Hæld lakken på gulvet og påfør så meget som nødvendigt til at imprægnere beton overfladen. Om nødvendigt, gentag priming for at opnå en ikke-porøs overflade. Efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer med ”våd-i-våd” teknik. Spred san med kornstørrelse 0.5-1.2 mm i det friske primer lag for at få bedre vedhæftning til næste lag.
Patching Fyld huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 400 maling og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks 1 del efter volumen af Primer blandingen og 1-2 dele efter volumen af sand kornstørrelse 0,5-1,2 mm.
Filling Hæld spartel blandingen på gulvet. Hvis et tyndt lag er anbefalet, påfør da med en justerbar spartel til den valgte lagtykkelse. Tykkere lag påføres med en afretningsboks eller en afrettelinial og egnede lægter til at få den ønskede lagtykkelse. Glat overfladen med hænderne eller brug en letvægts spartel maskine.
Toplak Overlakering skal udføres inden 16-24 timer efter priming. Hvis den primede overflade ikke overlakeres inden 24 timer, skal den slibes. Brug ufortynndet Temafloor 400 som toplak. Hæld blandingen på gulvet, og fordel det med en gummi spartel og niveller med en rulle.
Blanding af komponenter Omrør base og hærder separat. Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 2 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med åre. Mængden af blandingen afhænger af området der skal males og produktets potlife. Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes
Rengøring af værktøj Thinner 1029. Værktøj og udstyr skal rengøres umiddelbart efter brug, inden malingen tørrer.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 401: max. VOC < 500 g/l

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S
ProduktsikkerhedsdatabladTemafloor 401
FortyndersikkerhedsdatabladTemafloor 401
HærdersikkerhedsdatabladTemafloor 401
 
-


CE
The European harmonized productstandard EN 13813:2002 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA.3.3 in the appendix ZA.3.
CE logo
EN 13813 SR-RWA10-B2,0-IR 4
Adhesion after thermal compatibility

Image 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

11 

Declaration of performance: TIK-8400-5001b 

EN 13813 SR-RWA10-B2,0-IR 4 

Synthetic resin screed 

Reaction to fire: 

Bfl-s1  

Release of corrosive substances 

(synthetic resin screed): 

 

SR 

Capillary absorption and permeability to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Abrasion resistance: 

RWA 10 *) 

Adhesion strength by pull off test: 

B 2,0 

Impact resistance: 

IR 4 

Sound insulation: 

NPD 

Sound absorption: 

NPD 

Thermal resistance: 

NPD 

Chemical resistance: 

 

Release of dangerous substances: 

CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a,CE
The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 defines the requirements for surface protection systems for concrete.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d, 1f and 1g in the

appendix ZA.
CE logo
EN 1504-2:2004
Adhesion after thermal compatibility

Image 

0809 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

13 

0809-CPD-0773 

Declaration of performance: TIK-8400-5001a 

EN 1504-2:2004 

Product for protection and repair of concrete structures – Coating 

Abrasion resistance: 

< 3000 mg 

Permeability to CO2: 

CO2SD > 50 m 

Permeability to water vapour: 

Class I, sD < 5 m 

Capillary absorption and permeability 

to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Resistance to severe chemical attack: 

Class II 

Impact resistance: 

Class I: ≥ 4 Nm 

Adhesion strength by pull off test: 

≥ 2,0 N/mm² 

Reaction to fire: 

Release of dangerous substances: 

Bfl-s1 

NPD Tilbage