PRODUCT DATA SHEET
01.12.2014

Temafloor 400

 
Temafloor 400
BESKRIVELSE En 2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy lak.
PRODUKTEGENSKABER •Anvendes som bindemiddel til Temafloor 4000 afretningslag og        epoxy beton
•Anvendes som topcoat til Temafloor malinger og afretnigslag.
Anbefalede anvendelser •Velegnet til støvbinding og priming af nye og gamle beton gulve under Temafloor coatings. •Fyldt med sand også velegnet til spartling af beton gulve.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Brand klassificering i henhold til standart EN 13501 er BFL-s1.
Farve Område Bemærk: Sollys vil med tiden ændre farve og glans på epoxyprodukter
Glans grupper Helblank
Dækning

Gennemsnitlig rækkeevne på betongulve:

 

Primer   5 - 8 m2/l          

Topcoat 6 - 10 m2/l

 

Den praktiske rækkeevne afhænger af porøsiteten og hvor jævn overfladen er samt påføringsmetoden.
Fortynder 1029
Blandingsforhold Base 3 volumendele 008 4403
Hærder 1 volumendel 008 4408
Påførings metode Hæld lak blandingen på gulvet, spred med en gummi murske og niveller med en rulle.
Pot-life (+23°C) Ca. 30 minutter efter blanding, på overfladen.
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 6 timer.

Overmalbar efter 16 - 24 timer.

Færdig hærdet 7 dage.
Tørstof volumen Ca. 100 volumen %
Densitet 1.1 kg / liter (Blandet)
Produktkode 008 4403

PÅFØRING
Påførings-betingelser Den relative fugtighed af betonnet må ikke overstige 97 %. Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 15 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %.
Forberedelse Nyt beton
Fjern cementslam med en slibemaskine, vakuum sandblæsning eller saltsyre ætsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Efter slibning, fjern alt slibestøv med en støvsuger.
Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre og 4 dele vand) Rens med rigeligt vand. Tør gulvet.

Gammelt beton
Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensevæske. Fjern gammel skallende maling med slibning eller vakuum sandblæsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale. Åbn revner med fx en slibemaskine. Fjern alt løst materiale og støv.
Grunding Prime med ca. 30 % fortyndet Temafloor 400 epoxy lak.
Hæld lakken på gulvet og påfør så meget som nødvendigt til at imprægnere beton overfladen. Om nødvendigt, gentag priming for at opnå en ikke-porøs overflade. Efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer med ”våd-i-våd” teknik.
Patching Fyld huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 400 epoxy maling og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks 1 del efter volumen af Primer blandingen og 1-2 dele efter volumen af sand kornstørrelse 0,5-1,2 mm. Slib de lappede områder inden efterbehandling.
Toplak Efterbehandling bør ske 16-24 timer efter priming. Hvis den grundede overflade ikke overmales inden for 24 timer, skal det slibes. Brug temafloor 400 fortyndet 20-30% som toplak. Hæld blandingen på gulvet, fordel med en gummi spartel og niveller med en rulle.

Egnet valse er f.eks filt eller nylon valse, som "fordeler" lakken godt. Længden af fnug er ca. 5-14 mm.
Blanding af komponenter Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 2 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med piskeris.
Mængden af blandingen afhænger af området der skal dækkes og produktets pot-life.
Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes.
Rengøring af værktøj Thinner 1029. Værktøj og udstyr skal rengøres umiddelbart efter brug, inden malingen tørrer
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemafloor 400
FortyndersikkerhedsdatabladTemafloor 400
HærdersikkerhedsdatabladTemafloor 400
 
-


CE
The European harmonized productstandard EN 13813:2002 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA.3.3 in the appendix ZA.3.
CE logo
EN 13813 SR-RWA10-B2,0-IR 4
Adhesion after thermal compatibility

Image 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

11 

Declaration of performance: TIK-8400-5005b 

EN 13813 SR-RWA10-B2,0-IR 4 

Synthetic resin screed 

Reaction to fire: 

Bfl-s1  

Release of corrosive substances 

(synthetic resin screed): 

 

SR 

Capillary absorption and permeability to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Abrasion resistance: 

RWA 10 *) 

Adhesion strength by pull off test: 

B 2.0 

Impact resistance: 

IR 4 

Sound insulation: 

NPD 

Sound absorption: 

NPD 

Thermal resistance: 

NPD 

Chemical resistance: 

 

Release of dangerous substances: 

CR 1, 2, 5, 6b, 7…8, 10…12, 14 (Class 2) 

 CE
The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 defines the requirements for surface protection systems for concrete.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d, 1f and 1g in the appendix ZA.
CE logo
EN 1504-2:2004
Adhesion after thermal compatibility

Image 

0809 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

13 

0809-CPD-0773 

Declaration of performance: TIK-8400-5005a 

EN 1504-2:2004 

Product for protection and repair of concrete structures – Coating 

Abrasion resistance: 

< 3000 mg 

Permeability to CO2: 

CO2SD > 50 m 

Permeability to water vapour: 

Class II, 5 m < sD < 50 m 

Capillary absorption and permeability 

to water: 

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5 

Resistance to severe chemical attack: 

Class II 

Impact resistance: 

Class I: ≥ 4 Nm 

Adhesion strength by pull off test: 

≥ 2,0 N/mm² 

Reaction to fire: 

Release of dangerous substances: 

Bfl-s1 

NPD Tilbage