PRODUCT DATA SHEET
13.01.2014

Temafloor 200 Primer

 
Temafloor 200 Primer
BESKRIVELSE En 2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy lak.
PRODUKTEGENSKABER Anvendes som primer af nye og gammel beton gulve, forud for Temafloor belægning og afretningslag. Tyndet Temafloor 200 primer vil penetrere godt ned i pore i betonen, forsegle overfladen og give god vedhæftning til belægningen og afretningslaget. Fyldt med sand også velegnet til spartling af beton gulve.
Anbefalede anvendelser Beton gulve.

TEKNISKE DATA
Glans grupper Helblank
Dækning Gennemsnitlig rækkeevne på betongulve:

1 Primer lag 4 - 8 m2/l
2 Primer lag 6 - 10 m2/l

Den praktiske rækkeevne afhænger af porøsiteten og hvor jævn overfladen er samt påføringsmetoden.
Fortynder 1029
Blandingsforhold Base 2 volumendele 008 4400
Hærder 1 volumendel 008 4406
Påførings metode Hæld lak blandingen på gulvet, spred med en gummi murske og niveller med en rulle.
Pot-life (+23°C) Ca. 15 minutter efter blanding, på overfladen.
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 3 timer 

Håndteringstør efter 5 timer 

Overmalbar efter 8-12 timer 

Lette køretøjer efter 16 timer 

Fuld hærdet efter 7 dage 

 

Tørretiden er ved Temafloor 200 Primer fortynder 30% med Thinner 1029 

 

Lavere temperatur vil gøre hærdeprocessen længere

Tørstof volumen Ca. 100 volumen %
Densitet 1.1 kg / liter (Blandet)
Produktkode 008 4400

PÅFØRING
Påførings-betingelser Den relative fugtighed af betonnet må ikke overstige 97 %. Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 15 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %.

Bemærk: Sollys vil med tiden ændre farve og glans på epoxyprodukter
Forberedelse Nyt beton
Fjern cementslam med en slibemaskine, vakuum sandblæsning eller saltsyre ætsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Efter slibning, fjern alt slibestøv med en støvsuger.
Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre og 4 dele vand) Rens med rigeligt vand. Tør gulvet.

Gammelt beton
Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensevæske. Fjern gammel skallende maling med slibning eller vakuum sandblæsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale. Åbn revner med fx en slibemaskine. Fjern alt løst materiale og støv.
Grunding Prime med ca. 30-50 % fortyndet Temafloor 200 Primer lak.
Hæld lakken på gulvet og påfør så meget som nødvendigt til at imprægnere beton overfladen. Om nødvendigt, gentag priming for at opnå en ikke-porøs overflade. Efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer med ”våd-i-våd” teknik.
Patching Fyld huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 200 Primer epoxy maling og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks 1 del efter volumen af Primer blandingen og 1-2 dele efter volumen af sand kornstørrelse 0,1-0,6 mm. Slib de lappede områder inden efterbehandling.
Toplak Overlakering skal udføres inden 6- 12 timer efter priming. Hvis den primede overflade ikke overlakeres inden 24 timer, skal den slibes. Et porøs primer lagvil resultere i huller og luftbobler i toplakken.
Blanding af komponenter Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 2 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med piskeris.
Mængden af blandingen afhænger af området der skal dækkes og produktets pot-life.
Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes.
Rengøring af værktøj Thinner 1029. Værktøj og udstyr skal rengøres umiddelbart efter brug, inden malingen tørrer.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 200: max. VOC < 500 g/l

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemafloor 200 Primer
FortyndersikkerhedsdatabladTemafloor 200 Primer
HærdersikkerhedsdatabladTemafloor 200 Primer
 
-


CE
The European harmonized productstandard EN 13813:2002 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA.3.3 in the appendix ZA.3.
CE logo
EN 13813 SR-B2,0
Adhesion after thermal compatibility

Image 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1 

FI-01300 VANTAA 

11 

Declaration of performance: TIK-8400-5004b 

EN 13813 SR-B2,0 

Synthetic resin screed 

Reaction to fire: 

Efl 1) 

Release of corrosive substances 

(synthetic resin screed): 

SR 

Capillary absorption and permeability to water: 

 

according to the top coat 

Abrasion resistance: 

According to the top coat 

Adhesion strength by pull off test: 

B 2,0 

Impact resistance: 

According to the top coat 

Sound insulation: 

NPD 

Sound absorption: 

NPD 

Thermal resistance: 

NPD 

Chemical resistance: 

Release of dangerous substances: 

According to the top coat 

 

NPD   CE
  The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 defines the requirements for surface protection systems for concrete.

  This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d and 1f in the appendix ZA as part of coating systems.
  CE logo
  EN 1504-2:2004
  Adhesion after thermal compatibility

  Image 

  0809 

  Tikkurila Oyj 

  Kuninkaalantie 1 

  FI-01300 VANTAA 

  13 

  0809-CPD-0773 

  Declaration of performance: TIK-8400-5004a 

  EN 1504-2:2004 

  Surface protection product – coating 

   

  Abrasion resistance: 

  according to the top coat 

  Permeability to CO2: 

  according to the top coat 

  Permeability to water vapour: 

  according to the top coat 

  Capillary absorption and permeability 

  to water: 

   

  according to the top coat 

  Impact resistance: 

  according to the top coat 

  Adhesion strength by pull off test: 

  ≥ 2,0 N/mm² 

  Reaction to fire: 

  Release of dangerous substances: 

  Efl (NPD) 

  NPD   Tilbage