Introduction
Systems
Arbejdsinstruktioner
Produkt datablad
Colors
Malings-beregner
Safety Data Sheets
 
A two-component, high-solid glossy polyurethane paint for transport and haulage equipment, storage tank exteriors, steel framework and other steel structures, machinery and equipment.

Malingen er fortynder-baseretVærktøj sprayVærktøj pensel
Dækningen af ​​maling på ru overflader
10
m2/l
Dækningen af ​​maling på glatte overflader
14,3
m2/l

Excellent weathering and abrasion resistance

As a high-solid two-component polyurethane this paint forms a smooth and silky surface, which is close to car finishes. Temadur HS 90 remains glossy far more longer than traditional polyurethane paints.

Can be applied 60µm in one layer

Temadur HS 90 can be applied 60µm in "one go" or without “wet-on-wet” technique which enables faster throughput time and therefore more efficient production.


Temadur HS 90 is mostly used for:PRODUCT DATA SHEET
05.05.2015

Temadur HS 90

 
Industry_9L
BESKRIVELSE En 2 komponent high-solid højglans polyurethan maling. Reaktor: alifatisk isocyanat
PRODUKTEGENSKABER


Anbefalede anvendelser •Anbefalet som en højglans topcoat for epoxy systemer som udsættes for atmosfærisk eller kemisk belastning. •Lavere VOC indhold i for hold til konventionelle polyuethan malinger. •En holdbar, let at rengøre og ikke kridtende topcoat, med god glans og farvebestandighed. •Anbefales til transportudstyr, udendørs tanke, maskiner og andre stålkonstruktioner og andet udstyr. •Fremragende vejrbestandighed og slidstyrke

TEKNISKE DATA
Farve kort RAL, NCS, SSG, BS, TEMASPEED toning
Glans grupper Helblank
Dækning

Anbefalet lagtykkelse      

Teoretisk rækkeevne      

tør 

våd 

 

40 µm 

70 µm 

14.3 m2/l 

60 µm 

100 µm 

10.0 m2/l 

 

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed

Fortynder 1048
Blandingsforhold Base 4 volumendele 67V serie
Hærder 1 volumendel 008 7640
Påførings metode Ved airless, konventionel sprøjtning eller med pensel.
Pot-life (+23°C) 1½ time (+23ºC)
Tørretid

DFT 40µm                     

+5ºC      

+10ºC      

+23ºC        

+35ºC      

Støvtør, efter 

4t 

2t 

1t20min 

30min 

Håndteringstør, efter 

20t 

10t 

2t30min 

2t 

Overmalbar, efter 

Ingen begrænsninger 

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Tørstof volumen 60±2%. (ISO 3233) volumen
72±2%. vægt
Densitet 1.3±0.1 kg / l (mixed)
Produktkode 67V-serie

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over +5°C og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Forberedelse Primede overflader: olie, fedt, salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4). Eventuelle skader på primeren repereres. Vær opmærksom på overmalings intervallet på primeren (ISO 12944-4).
Grunding Temacoat GF Primer, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat Primer og Temadur 20
Toplak Temadur HS 90 og Temadur Clear.
Male Ved airless, konventionel sprøjtning eller med pensel. For at opnå en jævn, ikke-porøs overflade, spray et tyndt lag først, lad så opløsningsmidlerne fordampe i 5-10 minutter og giv derefter det fulde lag. Afhængigt af temperaturen af komponenterne (base, hærder, fortynder) kan malingen fortyndes 15-20%. Viskositeten bør være
23-28 s DIN4. Ved airless anbefales dyse størrelse 0,009 "-0,011" og dysetryk 140-180 bar. Sprøjtevinkel afhænger af emnets udformning.

Ved påføring med pensel fortyndes produktet efter behov
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer.
Rengøring af værktøj Thinner 1048
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 363 g/l færdigblandet.
VOC mængden i malingen (fortyndet 20 volumen%) er 454 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S
ProduktsikkerhedsdatabladTemadur HS 90
FortyndersikkerhedsdatabladTemadur HS 90
HærdersikkerhedsdatabladTemadur HS 90
 
-


Tilbage

Malings-beregner

Treated surface area
m
m
Paint coverage, when surface is...
1L =
1L =
Treatment for surface
Number of coats
Product consumption, when surface is...
litres
litres
Error!