PRODUCT DATA SHEET
21.04.2016

Temadur Clear

 
Temadur Clear
MED
BESKRIVELSE En 2-komponent, helblank polyuretan lak, hærder alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKABER •Fremragende vejbestandighed og slidstyrke.
Anbefalede anvendelser •Bruges som topcoat i polyurethan systemer. •Er holdbar, let at rengøre og en ikke-kridtende topcoat med god glans. •Også velegnet til at lakere kobber, aluminium og zink overflader med. •Hvis den bliver brugt til træ overflader indendørs, se venligst ”brugsanvisning for Temadur Clear med hærder 0087596”.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Produktet har MED (Marine Equipment Directive) certifikat nr. 0809-MED-0394 og er dermed godkendt til at male overflader inde i skibene. Kun til industriel brug i henhold til direktiv 1999/13/EC.
Farve Område Klar
Glans grupper Helblank
Dækning

Anbefalet lagtykkelse

Teoretisk rækkeevne

tør

våd


40 µm

95 µm

10.7 m2/l


Den praktiske række evne afhænger af påføringsmetoden og forholdene, samt emnets form og ruhed.
Fortynder 1048, 1067 og 1061
Blandingsforhold Base 3 volumendele 005 5600
Hærder 1 volumendel 008 7590

Påførings metode

Med konventionel, airless spray eller med pensel.

Pot-life (+23°C) 2 timers viskositet af 25 s DIN 4
4 timers viskositet af 16 s DIN 4
Tørretid

Tørfilm lagtykkelse 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Støvtør, efter

40 min

30 min

20 min

10 min

Berøringstør, efter

12 t

8 t

4 t

2 t

Overmalbar uden slibning, efter

4 t - 10 d

2 t - 6 d

½ t - 72 t

15 min - 36 t


Tørrings-og overmalingstiderne afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.
Tørstof volumen 43 ± 2 volumen % (ISO 3233)
48 ± 2 vægt %
Densitet 1.0 kg / l (blandet)
Produktkode 005 5600
MED-certifikat VTT-C-4028-15-09 Temadur Clear

PÅFØRING
Påførings-betingelser Alle overflader skal være tørre. Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over + 5 ºC. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Emnets overfladetemperatur bør forblive mindst 3 °C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Forberedelse Primede overflader: Olie, fedt, salt og snavs fjernes. Eventuelle skader på primeren repareres. Bemærk overmalingstiden for primer (ISO 12944-4)
Grunding TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMATHANE 50 eller THEMATHANE PC 80, TEMADUR PRIMER.
Overlakering TEMADUR CLEAR.
Lakering Ved airless eller konventionel sprøjtning eller med pensel. Afhængig af temperaturen på komponenterne (lak, hærder og fortynder), kan malingen fortyndes 15-30% til en viskositet på 14-18 s i DIN4. Blanding af komponenter og fortynding skal gøres umiddelbart inden brug for at opnå det bedste resultet.
For at opnå en jævn og ikke-porøs overflade, anvendes en våd-i-våd teknik: først et støvlag eller et tyndt lag, lad så opløsningsmidlerne fordampe i 2-15 min før det sidste lag påføres.
Produktet er bedst egnet til påføring med konventionel sprøjte.
Airless dyse 0.009"–0.011" og dyse tryk 120–160 bar. Spredningsvinklen afhænger af emnets udformning.

Temadur Clear kan også påføres direkte på tørre metal overflader, her anbefales det at påføre mindst 2 lag.
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer til blanding.
Rengøring af værktøj Fortynder 1048, 1067 eller 1061.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 510 g/liter maling.
VOC indhold i produktet (fortyndet 30 % i volumen) er 600 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kode-nummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemadur Clear
FortyndersikkerhedsdatabladTemadur Clear
HærdersikkerhedsdatabladTemadur Clear
 
-


Tilbage