PRODUCT DATA SHEET
16.05.2014

Temadur 50

 
Temadur 50
MED
BESKRIVELSE 2- component halvblank polyurethane toplak. Reaktor: Alifatisk isosyanat.
PRODUKTEGENSKABER Anbefales som halvblank toplak I epoxy- og polyurethane systemer som udsættes for vejrlig og/eller kemisk belastning
Anbefalede anvendelser Anbefales til lakering af transportudstyr, tanke/siloer udendørs, stålrammer, stålkonstruktioner og maskiner.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Fremragende vejrbestandighed og slidstyrke. En holdbar ikke kridtende toplak, som er let at rengøre. Produktet har en god farve og glans-holdning udendørs. Produktet har s MED (Marine Equipment Directive) certifikat nr. VTT-C-4033-15-09 og er dermed godkendt til brug indendørs på skibe.
Farve kort RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort. TEMASPEED toning.
Glans grupper Halvblank
Dækning

Anbefalet lagtykkelse

Teoretisk rækkeevne

Tør

Våd

 

40 µm

70 µm

14.0 m2/l

60 µm

110 µm

9.3 m2/l


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.


Fortynder 1048, 1067 og 1061
Blandingsforhold Base: 5 volumendele 506-serien
Hærder: 1 volumendele 008 7590
Påførings metode Airless, alm. luftforstøvning, eller pensel.
Pot-life (+23°C) 4 timer
Tørretid

Tørfilm 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Støvtør

45 min

30 min

15 min

10 min

Berøringstør

8 timer

6 timer

4 timer

2½ timer

Overmalbar efter

Ingen begrænsninger

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.
Tørstof volumen 56 ± 2 % volumen % (ISO 3233)
70 ± 2 % vægt %
Densitet 1.3 ± 0.1 kg / l (færdigblandet)
Produktkode 506-series
MED-certifikat VTT-C-4033-15-09 Temadur 20 & Temadur 50

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør. Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur ikke under +5 °C og den relative luftfugtighed være under 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3 °C over dugpunktet, for at undgå kondensdannelse.
Forberedelse Primede overflader: Evt. olie, fedt etc. fjernes ved emulsionsrensning. Salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4).Evt. skader på den primede overflade repareres. Bemærk primerens overmalningsinterval.(ISO 12944-4)
Grunding Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temacoat RM 40, Temamastic PM 100, Temabond, Temadur 20, Temadur Primer, Temaprime GF, Fontecoat EP Primer og Fontecryl 10.
Toplak Temadur og Temathane.
Male Airless eller alm. luftforstøvning eller pensel. For at sikre en porefri overflade ved airless sprøjtning, bør malingen fortyndes til en viscositet mellem 30 og 60 sek. DIN CUP 4 mm. Afhængig af temperature på basen og hærderen, og den ønskede viscositet, bør malingen fortyndes med 10-23 % fortynder. Airless dyse 0.011" - 0.017" og dysetryk 120 - 160 bar. Spredningsvinklen afhænger af emnets udformning.
Ved pensling bør malingen fortyndes i forhold til det ønskede resultat.
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer.
Rengøring af værktøj Thinner 1048, 1067 eller 1061.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 420 g/l færdigblandet.
VOC indholdet af den færdigblandede maling (fortyndet 23 % (volume))er 495 g/l.
Produktet er kun til industriel brug.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S
ProduktsikkerhedsdatabladTemadur 50
FortyndersikkerhedsdatabladTemadur 50
HærdersikkerhedsdatabladTemadur 50
 
-


Tilbage