PRODUCT DATA SHEET
16.05.2014

Temadur 20

 
Temadur 20
MED
BESKRIVELSE En 2-komponent, halvmat polyuretan maling, som indeholder antikorrosive pigmenter, hærder alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKABER Anbefales som primer til polyuretansystemer eller som en halvmat toplak til epoxysystemer udsat for vejrbestandighed og/eller kemisk stress. På grund af anti-korrosive pigmenter, kan den også bruges som et enkeltlagssystem til stål, zink og aluminium overflader.
Anbefalede anvendelser Anbefales til maling af transportudstyr, udendørs lagertanke, stålrammer og andre stålkonstruktioner, maskiner og udstyr.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Fremragende vejrbestandighed og slidsstyrke. Produktet har MED (Marine Equipment Directive) certifikat nr. VTT-C-4033-15-09 og er dermed godkendt til at male overflader inde i skibe.
Farve kort RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort. TEMASPEED toning.
Glans grupper Halvmat
Dækning

Anbefalet lagtykkelse

Teoretisk rækkeevne

tør

våd


40 µm

70 µm

14.2 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l


Den praktiske række evne afhænger af påføringsmetoden og forholdene, samt emnets form og ruhed.
Fortynder 1048 og 1067
Blandingsforhold Base: 5 volumendele 114-serien
Hærder: 1 volumendele 008 7590
Påførings metode Med airless, konventionel spray eller med pensel.
Pot-life (+23°C) 4 timer
Tørretid

Tørfilm lagtykkelse 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Støvtør, efter

45 min

30 min

15 min

10 min

Berøringstør, efter

8 t

6 t

4 t

2 t

Overmalbar, efter

Ingen begrænsninger.


Tørrings-og overmalingstiderne afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.
Tørstof volumen 57 ± 2 volumen % (ISO 3233)
70 ± 2 vægt %
Densitet 1.3 ± 0.1 kg / l (færdigblandet)
Produktkode 114-serien
MED-certifikat VTT-C-4033-15-09 Temadur 20 & Temadur 50

PÅFØRING
Påførings-betingelser Alle overflader skal være tørre. Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over + 5 ºC. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Emnets overfladetemperatur bør forblive mindst 3 °C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Forberedelse Olie, fedt, salt og snavs fjernes. (ISO 12944-4)

Ståloverflader: Sandblæses til Sa2½. (ISO 8501-1) Hvis sandblæsning ikke er muligt, anbefales affedtning og fosfatering på koldvalset stål, for at sikre vedhæftning.


Zink overflader: Sandsvirpes med et mineralsk blæsemiddel f.eks. quartz sand, til en given ruhed (SaS, SFS 5873). Hvis svirpning ikke er muligt, skal overfladen slibes eller vaskes med PANSSARIPESU rensevæske.

Varmtgalvaniserede overflader anbefales at blive malet med en mist coat (maling fortyndes 25 - 30%) før den egentlige primning.

Aluminium overflader: Sandsvirpes med et ikke-metallisk blæsemiddel til en given ruhed (SaS, SFS 5873). Hvis svirpning ikke er muligt, skal overfladen hånd slibes eller vaskes med MAALIPESU rensevæske

Rustfrit stål: Overfladen gøres ru ved slibning eller ved sandblæsning med mineralsk blæsemiddel..

Primede overflader: Olie, fedt, salt og snavs fjernes. Eventuelle skader på primeren repareres. Bemærk overmalingstiden for primer (ISO 12944-4)
Grunding Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temabond, Temamastic PM 100, Temaprime GF, Fontecryl 10 og Fontecoat EP Primer.
Toplak Temadur and Temathane.
Male Med airless eller konventionel spray eller med pensel. Afhængig af temperaturen af komponenterne (base, hærder, fortynder) og den krævede viskositet, kan malingen fortyndes 0 - 20 %. Airless spray dyse 0.011" - 0.015" og dysetryk 120 - 160 bar. Viftebredden kan vælges i forhold til emnets udformning. Ved påføring med pensel skal malingen fortyndes efter omstændighederne.
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer til blanding.
Rengøring af værktøj Fortynder 1048, 1067 eller 1061.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 420 g/liter maling.
VOC indhold i produktet (fortyndet 20 % i volumen) er 490 g/l.
Kun til industriel brug.


SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kode-nummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemadur 20
FortyndersikkerhedsdatabladTemadur 20
HærdersikkerhedsdatabladTemadur 20
 
-


Tilbage