PRODUCT DATA SHEET
26.02.2014

Temacoat RM 40

 
Temacoat RM40
BESKRIVELSE En 2-komponent, harpiks modificeret epoxy maling.
PRODUKTEGENSKABER •God resistens mod mekaniske og kemiske belastninger, samt nedsænkning i vand.


Anbefalede anvendelser •Bruges som primer eller toplak på indendørs og udendørs stål, aluminium og zink overflader, der udsættes for atmosfæriske og/eller kemiske påvirkninger, samt konstruktioner i vand eller jord. •Kan benyttes som engangslakering. •Hurtig overmalingstør. •Anbefales til opbygning af rammer, rørformede broer, transportbånd, skibsskrog og andre stålkonstruktioner og udstyr •På grund af CE-mærkning også velegnet til betonoverflader

TEKNISKE DATA
Egenskaber Fremragende slid -, kemikalie og vand nedsænknings resistens.
Farve kort RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort. TEMASPEED toning.
Glans grupper Halvblank
Dækning

Anbefalet lagtykkelse

Teoretisk rækkeevne

tør

våd

 

80µm

125µm

8.1 m2/l

120µm

195µm

5.2 m2/l

 

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed

Fortynder 1031
Blandingsforhold Base 4 volumendele 161-serien
Hærder 1 volumendel 008 5600 eller 008 5605 (hurtig)

Påførings metode Med airless spray eller pensel.
Pot-life (+23°C) 8 timer med Hærder 008 5600
4 timer med Hærder 008 5605
Tørretid

DFT 100µm

+5ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Støv tør, efter

Med hærder 008 5600

12t

7t

3½t

1t

Med hærder 008 5605

6t

4 t

2½t

45min

Berørings tør, efter

Med hærder 008 5600

18t

12t

5t

3t

Med hærder 008 5605

10t

7t

4t

2½t

Overmalbar, efter

Med hærder 008 5600

18t

12t

4t

2t

Med hærder 008 5605

10t

7t

3t

1½t

Overmalbar, emner der skal nedsænkes I vand, efter

Med hærder 008 5600

2d

36t

16t

8t

Med hærder 008 5605

1½d

18t

12t

6t

Overmalbar med polyurethane, efter

Med hærder 008 5600

3 d

48t

24t

12h

Med hærder 008 5605

1½ d

24t

16t

8h

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Tørstof volumen 65±2 volumen% (ISO 3233)
77±2 vægt%
Densitet 1.2 - 1.3 kg / l (blandet).
Produktkode 161-serien

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal overfladetemperatur være min. 5°C og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Temperaturen på malingen skal være over +15°C for korrekt påføring.God ventilation er nødvendig ved påføring og tørring I lukkede områder.

Obs! Bemærk at epoxy malinger har en naturlig tendens til kridtning og farveforandring ved undendørs eksponering.
Forberedelse Evt. olie, fedt etc. fjernes ved emulsionsrensning. Salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4).

Stål overflader: Blæs til Sa2½. (ISO 8501-1) Hvis blæsning ikke er muligt, er fosfatering anbefalet for koldvalset stål for at forbedre vedhæftningen.

Zink overflader: Sandsvirpning med mineralsk blæsemiddel så overfladen bliver ru (SaS, SFS 5873). Hvis sandsviprning ikke er mulig, bør overfladen slibes eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.

Varmtgalvaniserede emner bør først males med et tyndt hæftelag (malingen fortyndes med 25-30 %), før den endelige påføring.

Aluminium overflader: Sandsvirpes med ikke metallisk blæsemiddel til overfladen er ru (SaS, SFS 5873). Hvis svirpning ikke er mulig bør emnet slibes og/eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.

Primede overflader: olie, fedt, salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4). Eventuelle skader på primeren repereres. Vær opmærksom på overmalings intervallet på primeren (ISO 12944-4).

Beton overflader: Overfladen skal være tør og mindst 4 uger gammel. Fugtigheden i betonen må ikke overstige 97%. Fjern eventuelle stænk og ujævnheder ved slibning. Fjern cementhud og formolie fra det støbte emne ved slibning eller sandblæsning. Alle krakeleringer, revner og hulrum skal repareres med en blanding af Temafloor 200 og fint tørt kvartssand.

Der skal påføres 2-3x Temacoat RM 40.
Grunding Temacoat RM 40, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temabond, Temasil 90, Temazinc 77 og Temazinc 99.
Toplak Temacoat RM 40, Temadur og Temathane.
Male Ved airless sprøjtning eller med pensel. Ved airless sprøjtning skal malingen fortyndes 0-20 vol%. Airless dyse 0.015"–0.021" og dyse tryk 120–180 bar. Spredningsvinklen afhænger af emnets udformning.

Ved brug af pensel, skal malingen fortyndes I forhold til omstændighederne.
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer.
Rengøring af værktøj Fortynder 1031.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 330 g/l færdigblandet maling.
VOC inhold af færdigblandet maling (fortyndet 20 volumen%) er 430 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kode-nummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladTemacoat RM 40
FortyndersikkerhedsdatabladTemacoat RM 40
HærdersikkerhedsdatabladTemacoat RM 40
 
-


CE
The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 defines the requirements for surface protection systems for concrete.

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d, 1f and 1g in the
appendix ZA.
CE logo
EN 1504-2:2004
Restricted shrinkage/expansion

0809

Tikkurila Oyj

Kuninkaalantie 1

FI-01301 VANTAA

14

0809-CPD-0773

Declaration of performance: TIK-0161-5001

EN 1504-2:2004

Surface protection product - coating

 

Abrasion resistance:

< 3000 mg

Permeability to CO2:

CO2SD > 50 m

Permeability to water vapour:     

Class II, 5 m< sD < 50 m       

Water absorption:

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5

Resistance to severe chemical attack:

Class II

Impact resistance:

Class I: ≥ 4 Nm

Adhesion strength by pull off test:

≥ 2,0 N/mm²

Reaction to fire:

F(NPD)

Release of dangerous substances

NPDTilbage