PRODUCT DATA SHEET
25.01.2016

Temacoat GPL-S Primer

 
Temacoat GPL-S Primer
MED
BESKRIVELSE En 2-Komponent, polyamid-hærdet high build epoxy primer indeholdende zinc phosphate.
PRODUKTEGENSKABER •God vedhæftning til stål, zink og aluminiums overflader.
•Bruges som primer eller mellem primer i epoxy og polyurethan systemer der udsættes for atmosfæriske og/eller kemiske belastninger.
•Kan benyttes som mellem maling på zink-rig epoxy maling eller zinksilikat maling.
•Hurtig overmalingstør.
Anbefalede anvendelser •Anbefales til broer, transportudstyr, kraner, stålmaster, conveyor, og andre stålkonstruktioner og maskiner. •Hardener 008 5610 gør det muligt at hærde ved temperaturer ned til -10°C

TEKNISKE DATA
Egenskaber God vedhæftning på stål, galvanisering og aluminiums- overflader. Hurtigt overmalingstør. Produktet har MED (Marine Equipment Directive) certificat nr. 0809-MED-0393 og er dermed godkendt til brug indendørs på skibe.
Farve kort Temaspeed Primers colour card.
TEMASPEED toning.
Med hærder 008 5610 kan farven ændre sig lidt fra standarden når den tones.
Glans grupper Mat
Dækning

Anbefalet lagtykkelse      

Teoretisk rækkeevne      

tør 

våd 

 

60µm 

110µm 

9.0 m2/l 

100µm 

185µm 

5.5 m2/l 

 

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed

Fortynder 1031
Blandingsforhold Base 4 volumen dele 179 serie
Hærder 1 volumen del 0085600 eller 0085605 (hurtig)

Base 5 volumen dele 179 serie
Hærder 1 volumen del 008 5610
Påførings metode

Airless sprøjtning eller pensel

Pot-life (+23°C) 4 timer (+23ºC)med hærder 008 5600
2 timer (+23ºC)med hærder 008 5605

4 timer (+23ºC)med hærder 008 5610
6 timer (0ºC) med hærder 008 5610
Tørretid

Hærder 008 5600 eller 008 5605

DFT 60 µm

0ºC

+5ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Støvtør, efter

Med hærder 008 5600

4t

2t

1t

½t

15 min

Med hærder 008 5605

3t

1½t

45min

½t

12 min

Berøringstør, efter

Med hærder 008 5600

16t

8t

4t

2½t

1t

Med hærder 008 5605

12t

6t

3t

1½t

    ½t

Overmalbar med epoxymaling, min. efter

Med hærder 008 5600

16t

6t

4t

2t

45 min

Med hærder 008 5605

12t

5t

3t

1½t

½t

Overmalbar med polyurethan maling, min. efter

Med hærder 008 5600

24t

8t

5t

2t

1t

Med hærder 008 5605

16t

6t

4t

1½t

45 min

Overmalbar uden slibning max. 6 måneder

 

Hærder 008 5610

DFT 60 µm

-10°C

-5°C

0°C

+5ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Støvtør, efter

16t

10t

4t

2t

1t

½t

15 min

Berøringstør, efter

40t

30t

12t

8t

3t

1½t

30 min

Overmalbar, efter

48t

36t

14t

10t

4t

2t

1t

Fuld udhærdet

28d

21d

18d

6d

4d

4d

3d

Overmalbar uden slibning max. 2 måneder

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Tørstof volumen 55±2% volumen% (ISO 3233)
68±2% vægt%.
Densitet 1.3 - 1.4 kg / l (blandet)
Produktkode 179-series
MED-certifikat VTT-C-4031-15-09 Temacoat GPL-S primer

PÅFØRING
Påførings-betingelser Med hærder 008 5600 eller 008 5605:
Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal overfladetemperatur være min. 0°C og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Produktet må ikke påføres ved temperatur under 0°C hvor der er risiko for isdannelse på overfladen.Temperaturen på malingen skal være over +15°C for korrekt påføring.God ventilation er nødvendig ved påføring og tørring I lukkede områder.

Med hærder 008 5610:
Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning må overfladetemperatur ikke være under -10°C og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse.
Pas på at der ikke kommer isdannelse på overfladen af emner.Temperaturen på malingen skal være over +15°C for korrekt påføring.God ventilation er nødvendig ved påføring og tørring I lukkede områder.

Obs! Bemærk at epoxy malinger har en naturlig tendens til kridtning og farveforandring ved undendørs eksponering.
Forberedelse Evt. olie, fedt etc. fjernes ved emulsionsrensning. Salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4).

Stål overflader: Blæs til Sa2½. (ISO 8501-1) Hvis blæsning ikke er muligt, er fosfatering anbefalet for koldvalset stål for at forbedre vedhæftningen.

Zink overflader: Sandsvirpning med mineralsk blæsemiddel så overfladen bliver ru (SaS, SFS 5873). Hvis sandsviprning ikke er mulig, bør overfladen slibes eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.

Varmtgalvaniserede emner bør først males med et tyndt hæftelag (malingen fortyndes med 25-30 %), før den endelige påføring.

Aluminium overflader: Sandsvirpes med ikke metallisk blæsemiddel til overfladen er ru (SaS, SFS 5873). Hvis svirpning ikke er mulig bør emnet slibes og/eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.

Rustfrit stål: Overfladen skal slibes eller svirpes med et ikke metalisk blæsemiddel, så overfladen bliver ru.

Primede overflader: olie, fedt, salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4). Eventuelle skader på primeren repereres. Vær opmærksom på overmalings intervallet på primeren (ISO 12944-4).

OBS! Hærder 008 5610 må kun bruges på stål og primede overflader.
Grunding Temacoat GPL-S Primer, Temabond, Temazinc 77, Temazinc 99 og Temasil 90.
Toplak Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat SPA 50, Temadur, Temathane, Fontecoat EP 50 og Fontecoat EP 80.
Male Ved airless sprøjtning eller med pensel. Ved airless sprøjtning skal malingen fortyndes 0-15 vol%. Airless dyse 0.011"–0.017" og dyse tryk 120–160 bar. Spredningsvinklen afhænger af emnets udformning.

Ved brug af pensel, skal malingen fortyndes I forhold til omstændighederne.
Blanding af komponenter Basen og hærderen bør først omrøres hver for sig. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen, og omrør den grundigt inden brugen. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer.
Rengøring af værktøj Thinner 1031.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 425 g/l færdigblandet maling.
VOC inhold af færdigblandet maling (fortyndet 15 volumen%) er 485 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S
ProduktsikkerhedsdatabladTemacoat GPL-S Primer
FortyndersikkerhedsdatabladTemacoat GPL-S Primer
HærdersikkerhedsdatabladTemacoat GPL-S Primer
 
-


Tilbage