PRODUCT DATA SHEET
13.01.2006

Merit 20, 30, 80

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVELSE En 2-komponent syrehærdende lak.
PRODUKTEGENSKABER En all-round lak med god fylde egenskab.
Anbefalede anvendelser Anbefales til møbler, døre og andre lignende træ overflader.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Merit 30 har MED godkendelse (0809-MED-0395). Det kan bruges til lakering af interiør møbler og andre træ komponenter inde i skibene.
Glans grupper Halvmat, Halvblank og Blank
Glans målestandard ISO 2813/60º
Emission klassifikation Opfylder kravet af DIN-norm 55 666, formaldehyd indhold max. 0.12 mg/m3 luft.
Dækning

Anbefalet spredningsmængde (ufortyndet)

Teoretisk rækkevne

våd / et lag

Teoretisk tørfilmtykkelse


90 g/m2

40 µm

10 - 11 m2/l


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og ruhed.
Fortynder 1027 og 1033
Blandingsforhold Lak 100 volumendele 005 2701, 2703, 2704
Hærder 10 volumendele 006 2098
Påførings metode

Påføringsteknik

Viskositet DIN4

Lavtrykssprøjtning

18 - 23 s

Airless sprøjtning

25 - 30 s

Tæppelakering

30 - 45 s

Pot-life (+23°C) 48 Timer.
Tørretid

(110 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

Slibningstør, efter

30 - 40 min

20 - 30 min

Stabeltør, efter

60 - 70 min

40 - 50 min

Temperaturen ved stabling må ikke være over 35 ºC.

Tørrings-og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.
Tørstof volumen 49 volumen %
56 vægt %.
Densitet 1,0 kg/l.
Produktkode 005 2701, 2703 og 2704
MED-certifikat VTT-C-4029-15-09 Merit 30

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør. Under påføring og tørring, skal temperaturen af luft, overfladen og primer være over 18 ºC og den relative luftfugtighed skal være under 70 %.
Behandling Bland malingen grundigt. Tilsæt 10 % volumen Hardener 006 2098.
Fortynd lakken til den ønskede viskositet. Brug ikke jern beholdere til at blande i. Brug i stedet plastik, emalje eller syrefast stål beholdere. I tilfælde af at lakken skal bruges dagen efter, tilsæt mindst en lige så stor del frisk lak.
Rengøring af værktøj Fortynder 1033 eller 1027.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 440 g/liter.
Maximum VOC indhold i brugsklar maling (fortyndet 20 % i volumen) er 524 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladMerit 20, 30, 80
FortyndersikkerhedsdatabladMerit 20, 30, 80
HærdersikkerhedsdatabladMerit 20, 30, 80
 
-


Tilbage