MED-godkendte produkter


Følgende af Tikkurilas produkter er MED-certificerede (direktivet om skibsudstyr) og dermed godkendt til brug som indendørs maling på skibsvægge og -lofter.


Med dette certifikat nr. MED-D-1926 bekræftes det, at producenten Tikkurila Oyj er indehaver af en kvalitetssystemgodkendelse i henhold til direktivet om skibsudstyr 96/98/EF som ændret ved 2012/32/EU for overfladematerialer med lav flammespredningsevne, produktionskvalitetssikring (modul D).


De af Tikkurilas produkter, der opfylder kravene til materialer med lav flammespredningsevne, og som ikke producerer for store mængder røg og giftige produkter eller ikke medfører toksiske risici ved forhøjede temperaturer, og bestemmelserne i direktivet om skibsudstyr (96/98/EF, ændring 2012/32/EU), der finder anvendelse på overfladematerialer med lav flammespredningsevne.