Emissionsklasse M1 for byggemateriale


Byggemateriale til indendørs brug, herunder maling, kan klassificeres ud fra dets emissionsniveau. Det finske organ for indeluftskvalitet og -klima har inddelt byggemateriale i tre grupper.

Den øverste klasse M1 er forbeholdt materialer med en ekstrem lav emission af stoffer til atmosfæren. Materialer i klasse M2 udsender moderate mængder stof, mens materialer i M3-klassen enten ikke er blevet testet eller ikke holder sig inden for de strenge emissionsniveauer.

Det er den finske stiftelse for byggeinformation, RTS, der udsteder M1-certifikatet for materialer, der er blevet godkendt i laboratorietest. Materialet testes for organiske stoffer, formaldehyd, ammoniak og kræftfremkaldende stoffer. Derudover evaluerer et lille team af professionelle produktets lugtemission. Alle test udføres fire uger efter produktlanceringen.

Anvisninger til allergiske og følsomme forbrugere
Flere oplysninger om emissionsklasserne for byggemateriale