Introduction
Systems
Arbejdsinstruktioner
Produkt datablad
Colors
Malings-beregner
Safety Data Sheets
 

Fontefloor EP Primer


En 2-komponent vandbaseret epoxy primer, bruges mest til støvbinding og primning af ubehandlede betongulve.

Malingen er velegnet til indendørs gulveMalingen er vandbaseret
Dækningen af ​​maling på ru overflader
5
m2/l
Dækningen af ​​maling på glatte overflader
7
m2/l

Universal primer

Fontefloor EP Primer forsegler betonoverfladen og giver vedhæftning til alle Temafloor malinger og spartler, og Fontefloor malinger. Kan også bruges til lapning af revner og huller I betonen.

Hurtigtørrende lak

Fontefloor EP Primer skal tørre 6 timer for overmaling. Lakken bruges også som priming af fugtigt beton hvor den relative fugtighed er over 97% før Fontefloor EP 100 epoxy maling.   


Fontefloor EP Primer er meget brugt til:
PRODUCT DATA SHEET
21.10.2016

Fontefloor EP Primer

 
Fontefloor EP Primer
BESKRIVELSE En 2-komponent vandbaseret epoxy primer
PRODUKTEGENSKABER •Bruges til støv binding og priming af ubehandlede betongulve
•Forsegler betonoverfladen og forbedrer vedhæftning til Temafloor belægninger og afretningslag og Fonte Floor maling


Anbefalede anvendelser •Velegnet til grunding af fugtig beton overflader (relative fugtighed i betonen over 97%) før Fontefloor EP 100 epoxymaling •God vand permabilitet •Kan bruges til at lappe sprækker og huller i betonen

TEKNISKE DATA
Egenskaber •Har M1 klasseficering for lav-emitterende byggematerialer, givet af det Finske Building Information Foundation RTS
Farve Område Gullig
Glans grupper Halvblank
Dækning

Teoretisk rækkeevne på betongulve: 

 

Priming         5-7 m2/liter 

 

 

Praktisk rækkeevne afhænger af porøsiteten og ensartetheden af overfladen, samt påføringsmetoden.

Fortynder Vand
Blandingsforhold Base 1,5 volumen dele 008 4570

Hærder 1 volumen del 008 4571


Pot-life (+23°C) Ca. 40 min efter blanding (fortyndet 50%)
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 5 timer 

Overmalbar efter 6 timer 

Fuld hærdet efter 7 dage 

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Brandmodstandsevne BFL-s1
Tørstof volumen ca. 66 %.
Densitet 1.1 kg / l (blandet)
Produktkode 0084570

PÅFØRING
Påførings-betingelser Den relative fugtighed af betonnet må ikke overstige 97 %. Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 15 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %
Forberedelse Nyt beton
Fjern cementslam med en slibemaskine, vakuum sandblæsning eller saltsyre ætsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Efter slibning, fjern alt slibestøv med en støvsuger.
Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre og 4 dele vand) Rens med rigeligt vand. Tør gulvet.

Gammelt beton
Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensevæske. Fjern gammel skallende maling med slibning eller vakuum sandblæsning. Vælg den metode der er bedst egnet til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale. Åbn revner med fx en slibemaskine. Fjern alt løst materiale og støv
Grunding Prime med Fontefloor EP Primer, fortyndet 30-50%. Hæld blandingen på gulvet og påfør med en gummi spartel og niveller med en rulle. Gentag om nødvendigt for at få en ikke-porøs overflade. Et porøs primer lag vil resultere i revner og luftbobler i toplakken.
Patching Fyld huller og revner med en blanding af ufortyndet Fontefloor EP Primer og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks 1 del efter volumen af Primer blandingen og 1-2 dele efter volumen af sand kornstørrelse 0,1-0,6 mm. Sand de lappede områder inden efterbehandling.

Note! Beton overflade bør altid grundes før lapning
Toplak Efterbehandling bør ske tidligst 6 timer efter priming. Hvis den grundede overflade ikke overmales inden for 48 timer, skal det slibes. Hæld blandingen på gulvet, fordel med en gummi spartel og niveller med en rulle.

Note! Fontefloor EP 100 hæfter på våd beton. Hvis der er konstant opstigning af fugt fra betonnet, og Fontefloor EP Primer er efterbehandlet med en ikke-luftgennem trængelig belægning eller pudslag, er der risiko for fejl mellem primer og toplak.
Blanding af komponenter Omrør base og hærder separat. Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 3 – 5 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med åre. Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes.
Rengøring af værktøj Værktøj og udstyr skal rengøres umiddelbart efter brug, inden malingen tørre.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP Primer: max. VOC < 140 g/
SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kode-nummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S
ProduktsikkerhedsdatabladFontefloor EP Primer
HærdersikkerhedsdatabladFontefloor EP Primer
 
-


CE
Den europæiske harmoniserede produktstandart EN 1504-2:2004 definerer kravene til beton-overfladebeskyttelses systemer.
Dette produkt er testet og CE-mærket i overensstemmelse med tabellerne 1d og 1f i bilag ZA

CE logo
Dette produkt er testet og CE-mærket i overensstemmelse med tabellerne 1d og 1f i bilag ZA
EN 1504-2
Adhesion after thermal compatibility

CE

0809

Tikkurila Oyj

Kuninkaalantie 1

FI-01301 VANTAA

14

0809-CPD-0773

Deklaration af ydeevne: TIK-8400-5014

EN 1504-2:2004

Produkt til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Coating

 

Slidstyrke:

I henhold til top coat

CO2 permabilitet:

I henhold til top coat

Vanddamppermabilitet:

Klasse I, sD < 5 m

Kapillærer absorption og vandpermabilitet:

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5

Slagsejhed:

I henhold til top coat

Vedhæftningsstyrke ved pull off test:

≥ 2,0 N/mm²

Brandpåvirkning:

Efl (NPD)

Vedhæftning på våd beton:

≥ 1,5 N/mm², ingen visuelle defekter.

Afgivelse af farlige stoffer:

NPDTilbage

Malings-beregner

Treated surface area
m
m
Paint coverage, when surface is...
1L =
1L =
Treatment for surface
Number of coats
Product consumption, when surface is...
litres
litres
Error!