PRODUCT DATA SHEET
18.01.2016

Fontefire ST 60

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVELSE En vand fortyndbar 1-komponent brandhæmmede maling.
PRODUKTEGENSKABER
Anbefalede anvendelser Når det udsættes for varme ekspanderer det, og danner et isolerende skumlag. •Bruges som brandhæmmede på indendørs Z2 stålkonstruktioner. •Det anbefales at påføre det på steet under tørre forhold.Komponenter der er mallet på værksted, skal males med topcoat før det sættes undendørs. •Produktet kan give op til 90 min. Brandmodstand.

TEKNISKE DATA
Farve Område Hvid
Glans grupper Mat
Dækning

Eksempler på anbefalet lagtykkelse      

Mængde      

Teoretisk rækkeevne       

tør mm 

våd mm 

g/m2 

l/m2 

m2/l 

0.2 

0.28 

389 

0.28 

3.6 

0.25 

0.38 

486 

0.35 

2.9 

0.3 

0.47 

583 

0.42 

2.4 

0.35 

0.49 

681 

0.49 

2.1 

0.4 

0.56 

778 

0.56 

1.8 

0.45 

0.63 

875 

0.63 

1.6 

0.5 

0.69 

972 

0.69 

1.4 

1.0 

1.4 

1944 

1.39 

0.7 

1.3 

1.8 

2528 

1.81 

0.6 

 

Den maximale våd filmslagtykkelse er 1.2 mm I et sprøjtet lag. 

 

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.

Fortynder Vand
Påførings metode Pensel, rulle eller airless sprøjtning
Tørretid

DFT 500µm                      

+20ºC, RH 50%         

Kan overlakeres, efter 

Med sig selv 4–6 t 

Kan overlakeres, efter 

Med topcoat 16 t 

 

Tiderne for tørring og overmaling er relateret til lagtykkelse, temperatur, luftens relative fugtighed og ventilation.

Tørstof volumen 72 ±2% volume
74 ±2% weight
Densitet 1.4 kg/l.
Opbevaring 6 måneder, tørt og køligt.
Produktkode 0066760

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over +15°C og den relative luftfugtighed må ikke være højere end 80 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse. God ventilation og tilstrækkelig luft gennemstrømninger nødvendigt I lukkede rum under påføring og tørring.
Forberedelse Primede overflader: olie, fedt, salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4). Eventuelle skader på primeren repereres. Vær opmærksom på overmalings intervallet på primeren (ISO 12944-4).

Note: Et godkendt brandhæmmende system kræver altid et primer lag.
Grunding Fontecryl AP (40µm), Fontecoat EP 50 (60µm), Temaprime EUR (40 µm), Temacoat GPL-S Primer (60 µm) og Temacoat Primer (60µm).
Toplak Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 og Temalac FD 50 ca. 50–60 µm.
Specielt Komponenter malet i værksted skal dækkes med en plastfolie under transport og opbevaring og pakket for at undgå aftryk. I vintersæsonen skal komponenterne tørres 48 timer i stuetemperatur, før de tages udendørs. Skader skal repareres straks på samme måde som oprindeligt
Male Påføring med pensel, rulle eller airless sprøjte. Omrør malingen omhyggelig inden brug. Anbefalet tør filmslag er ca. 500 µm/lag. Diameteren på malingsslangen skal være min. 10mm, og længden må ikke være mere end 60 m. Dyse størrelse 0.019"–0.025", drejedyse anbefales. Dysen skal vælges I henhold til effektivitet og output fra udstyret. Dyse tryk 175–210 kg/cm2. Spredningsvinklen afhænger af emnets udformning.

Påføring med ruller eller pensel giver typisk 416 µm WFT (300 µm DFT).

Før overmaling skal den tørre film lagtykkelse kontrolleres af en pålidelig test metode I overensstemmelse med ISO 19840, og en registrering bør udarbejdes.

Rengøring af værktøj Vand
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske komponenter er 17 g/liter af maling.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S.
ProduktsikkerhedsdatabladFontefire ST 60

DECLARATION OF PERFORMANCE DoP_CE_FontefireST60_eng
 
-


CE
Reactive coating for the fire protection of structural steel members to obtain load
-bearing capacity up to R60 for ‘H’ or ‘I’ shaped beam and column sections and up to
R90 for circular and rectangular/square hollow columns for design temperatures in the range 350°C to 750°C.
CE logo
ETA 15-0442, ETAG 18, Parts 1 and 2
Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
15
1121-CPR-GA5023
TIK-066-5001

EN 13381-8 2013
Reaction to fire

Class B-s2, d0 (without topcoat) 

Class D-s2, d0 (with topcoat)

Reactive coating for the fire protection of structural steel members to obtain load bearing capacity up to R60 for ‘H’ or ‘I’ shaped beam and column sections and up to R90 for circular and rectangular/square hollow columns for design temperatures in the range 350°C to 750°C. Essential Characteristic Performance Safety in Case of Fire: Reaction to fire: Resistance to fire Hygiene, Health and Environment Dangerous Substances Energy, Economy and Heat Retention Service & Durability OtherNot applicable/No performance determined


Tilbage