PRODUCT DATA SHEET
25.04.2016

Fontedur FL Matt

 
Fontedur FL Matt
BESKRIVELSE En 2-komponent vandbaseret polyuretan lak
PRODUKTEGENSKABER

Egnet som toplak til Fontefloor og Temafloor epoxy og polyuretan produkter.

Anbefalede anvendelser •Kan også bruges som støv binder, gør ikke beton overfladen mørkere. •Opfylder emissionsklasse M1 for byggematerialer. Er givet af “Finnish Building Information Foundation RTS”

TEKNISKE DATA
Farve kort Farveløs. Kan tones i semi-grå farver fra Pro Grey farvekort (TVT 5140-5154)
Glans grupper Helblank
Dækning

Ikke defineret. Det afhænger af jævnheden på underlaget.

Fortynder Vand
Blandingsforhold Base 10 volumen dele 92V 6206
Hardener 1 volumen del 008 4911
Påførings metode Spartel eller rulle
Pot-life (+23°C) 5 timer
Tørretid ved 23°C og 50% relativ luftfugttighed

Støvtør efter 40 min.

Fuld hærdet efter 1 dag

 

En lavere temperatur vil gøre tørretiden længere.
Brandmodstandsevne BFL-s1 i henhold til standard EN 13501-1
Tørstof volumen 40±2%.
Densitet 1.1 kg / l (blandet).
Produktkode 92V 6206

PÅFØRING
Påførings-betingelser Temperaturen af luft, overflade og produktet skal være over + 10 ºC under påføring og tørring. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 90 %.
Forberedelse Fjern støv og løse partikler fra beton gulvet. Fjern fedt, olie og andre urenheder med egnet vaskemiddel
Overlakering Efterbehandling bør ske tidligst 16 timer efter priming. Hvis den grundede overflade ikke overmales inden for 24 timer, skal det slibes.

Til toplakering med Fontedur FL Matt fortyndes malingen 10-20% med vand. Hæld blandingen på gulvet, fordel med en spartel. Påfør et så tyndt lag som muligt.

Hvis produktet bruges direkte på betonen som en semi-transperant lak, er overmalingstiden med sig selv min. 3 timer. Hvis en stærkere farve ønskes påføres i flere lag.
Blanding af komponenter Omrør base og hærder separat. Bland de korrekte mængder base og hærder grundigt (Ca. 3 – 5 minutter) ved brug af en lavhastigheds boremaskine med åre. Utilstrækkelig eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring af overfladen, svække egenskaberne af lakeringen og risikere at påføringen mislykkes.
Rengøring af værktøj Vand
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: max. VOC < 140 g/l


SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S
ProduktsikkerhedsdatabladFontedur FL Matt
HærdersikkerhedsdatabladFontedur FL Matt

DECLARATION OF PERFORMANCE DoP_Fontedur_FL_Matt_EN
 
-


CE
CE logo
TIK-8400-5010
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
EN 1504-2:2004
Adhesion after thermal compatibility
CE products

0809

Tikkurila Oyj

Kuninkaalantie 1

FI-01300 VANTAA

13

0809-CPD-0773

Declaration of performance: TIK-8400-5010

EN 1504-2:2004

Product for protection and repair of concrete structures – Coating

 

Abrasion resistance:

< 3000 mg

Permeability to CO2:

CO2SD > 50 m

Permeability to water vapour:

Class I, sD < 5 m

Capillary absorption and permeability

to water:

 

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5

Impact resistance:

Class I: ≥ 4 Nm

Adhesion strength by pull off test:

≥ 2,0 N/mm²

Reaction to fire:

Release of dangerous substances:

Bfl-s1

NPDTilbage