PRODUCT DATA SHEET
21.10.2016

Fontecryl 10

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVELSE Vandfortyndbar, 1 komponent, hurtigtørrende akrylprimer. Indeholder aktive korrosionspigmenter.
PRODUKTEGENSKABER •Anvendes som primer på ståloverflader inde- og ude.
•Overmalbar med mange forskellige produkter, også opløsningsmiddel holdige produkter.
•Tørretiden kan reduceres, med en højere temperatur.
Anbefalede anvendelser •Produktet kan ikke anbefales til objekter, under vand og i konstant kondens.

TEKNISKE DATA
Egenskaber •Produktet har MED (Marine Equipment Directive) certificate no VTT-C-117333-15-16, og er derfor accepteret til at male overflader indendørs på skibe.
•Produktet har også en U.S. Coast Guard Module B number (164.112 / EC0809) type godkendelse.
Farve kort TEMASPEED FONTE toning.
Glans grupper Mat
Dækning

Anbefalet lagtykkelse

Teoretisk rækkeevne

Tør

Våd

 

40 µm

95 µm

10.7 m2/l

60 µm

140 µm

7.2 m2/l


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden og forholdene, samt emnets form og ruhed.
Fortynder Vand
Påførings metode Airless, konventionel sprøjtning eller pensel.
Tørretid

DFT 50µm          

+10ºC       

+23ºC       

+35ºC       

Støvtør efter 

30 min. 

20 min. 

10 min. 

Håndteringstør efter 

6 t. 

1 – 2 t. 

20 min. 

Overmalbar efter / se afsnit "Toplak"   

24 t. 

2 – 3 t. 

1 t. 

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Tørstof volumen 43±2 %. volumen(ISO 3233)

53±2 %. vægt
Densitet 1,2 ± 0,1 kg/l
Produktkode 213-serie.
MED-certifikat VTT C 117333 15 16 Fontecryl10

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over + 15°C og den relative luftfugtighed være mellem 20-70 %. Emnets temperatur bør være mindst 3°C over dugpunktet for at undgå kondensdannelse
Forberedelse Evt. olie, fedt etc. fjernes ved emulsionsrensning. Salte og anden forurening fjernes ved højtryksspuling med ferskvand. (ISO 12944-4).

Stål overflader: Blæs til Sa2½. (ISO 8501-1) Hvis blæsning ikke er muligt, er fosfatering anbefalet for koldvalset stål for at forbedre vedhæftningen.

Zink overflader: Sandsvirpning med mineralsk blæsemiddel så overfladen bliver ru (SaS, SFS 5873). Hvis sandsviprning ikke er mulig, bør overfladen slibes eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.
Varmtgalvaniserede emner bør først males med et tyndt hæftelag (malingen fortyndes med 25-30 %), før den endelige påføring.

Aluminium overflader: Sandsvirpes med ikke metallisk blæsemiddel til overfladen er ru (SaS, SFS 5873). Hvis svirpning ikke er mulig bør emnet slibes og/eller affedtes med et egnet affedtningsmiddel.
Grunding FONTECRYL 10 og TEMAZINC EE.
Toplak Efter 2 - 3 timer: FONTECRYL 25, FONTECRYL 50, Fontecryl SC 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80 og TEMALAC ML 90.
Efter 6 timer: TEMADUR, FONTEDUR 90, FONTEDUR HB 80, DUASOLID, TEMATHANE og TEMACRYL.
Male Konventionel eller airless sprøjtning og pensel. Afhængig af sprøjteudstyret, kan malingen fortyndes med 0 - 10%. Airless dyse 0.011" - 0.015" og sprøjtetryk 100 - 160 bar. Viftebredden kan vælges I forhold til emnets udformning.
Rengøring af værktøj Rengør sprøjteudstyr umiddelbart efter brug som følger:

1. Kør vand igennem udstyret for at fjerne overskydende maling.
2. Kør udstyret igennem med en blanding af ca. 20% Fortynder 1109 i rent vand, mindst to gange.
3. Endelig vaskes med ufortyndet Fortynder 1109.

Kør vand igennem udstyret, før du begynder at male igen. Uvaskede udstyr kan forårsage alvorlige overflade defekter.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 95 g/l maling.
VOC indhold I produktet (fortyndet med 10 volumen % ) er 85 g/l

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kode-nummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S
ProduktsikkerhedsdatabladFontecryl 10
 
-


Tilbage