PRODUCT DATA SHEET
12.06.2006

Diccoplast 80

 
Diccoplast 80
MED
BESKRIVELSE 2-Komponent syrehærdende maling.
PRODUKTEGENSKABER Træoverflader indendørs.
Anbefalede anvendelser Anvendes til møbler, døre og andre træ- og finér overflader indendørs.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Hurtigtørrende, elastisk, med gode fylde-egenskaber.Anbefales til møbler, døre og andre træoverflader indendørs. Diccoplast 30 er godkendt ifølge MED (0809-MED-0396), og kan benyttes til indendørs møbler og andre trækomponenter på skibe.
Farve kort Hvid TVT 0201 og sort TVT 0202 (Sort kun I 754 serien). TEMASPEED toning.
Glans grupper Halvmat og Blank
Glans målestandard ISO 2813/60º
Emission klassifikation Opfylder emissionskravet DIN- norm 55 666 for formaldehyd. Højst 0,12mg/m3 luft.
Dækning

Anbefalet lagtykkelse (Ufortyndet)

Teoretisk rækkeevne

Våd / et lag

Teoretisk tørfilm

 

 115 g/m2

50 µm

11 - 12 m2/l


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og ruhed.


Fortynder 1033 og 1027
Blandingsforhold Base 100 volumendele 754, 634 series
Hærder 10 volumendele 006 2098
Påførings metode

Påføring

Viskositet DIN4

Lavtrykssprøjtning

20 - 25 s

Airless

25 - 30 s

Tæppe lakering

40 - 50 s

Pot-life (+23°C) 48 timer.
Tørretid

(100 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

IRM

Stabeltør efter

40 - 60 min

30 - 40 min

3 - 5 min

Pakketør efter

2 - 3 h

abt. 1 h

3 - 5 min


Temperaturen ved stabling må ikke være over 35 ºC.

 

Tørrings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Tørstof volumen Ca. 60 % volume, 74 % vægt (754 7221).
Densitet 1.1 - 1.4 kg/l (Afhængig af nuance).
Produktkode 754, 634 serie
MED-certifikat VTT-C-4032-15-09 Diccoplast 30

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen skal være helt ren og tør. Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over + 18° C og den relative luftfugtighed være under 70 %.
Behandling Omrør basen omhyggeligt inden brug. Tilsæt 10 volume % Hærder 006 2098. Fortynd malingen til den ønskede viskositet. Benyt ikke jern-embalage. Benyt istedet plast, emalje eller andet syrefast material. Hvis malingen benyttes næste dag, skal der tilsættes frisk blandet maling I forholdet 1:1.
Rengøring af værktøj Thinner 1027, 1033 eller 2020.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 360 g/l maling.
Max. VOC indhold I den færdige blanding (fortyndet 20 % volumen) er 450 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S
ProduktsikkerhedsdatabladDiccoplast 80
FortyndersikkerhedsdatabladDiccoplast 80
HærdersikkerhedsdatabladDiccoplast 80
 
-


Tilbage