PRODUCT DATA SHEET
28.10.2016

Diccoplast 30

 
Diccoplast 30
MED
BESKRIVELSE 2 komponent syrehærdende topcoat
PRODUKTEGENSKABER

Anbefalede anvendelser •En hurtigtørrende, holdbar maling med god fyldeevne til indendørs brug •Anbefales til møbler, døre og andre træ og træfiberplade overflader.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Hurtigtørrende, elastisk, med gode fylde-egenskaber.Anbefales til møbler, døre og andre træoverflader indendørs. Diccoplast 30 er godkendt ifølge MED (VTT-C-11164-15-14), og kan benyttes til indendørs møbler og andre trækomponenter på skibe.
Farve kort Special nuance hvid 201 og sort 202. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort,Temaspeed Premium tinting system
Glans grupper Halvmat
Emission klassifikation Produktet er testet i henhold til standarden EN 717-1, og dens formaldehyd emission er mindre end 0,124 mg / m3 luft

Dækning

Anbefalet lagtykkelse (ufortyndet)       

Teoretisk rækkeevne       

tør 

våd 

 

45–55 µm  

100–120 g/m2 

11–13 m2/l 

 

Den teoretiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed

Fortynder 1027 og 1033
Blandingsforhold Base 100 volumendele 754,
Hærder 10 volumendele 006 2098

Påførings metode Airless sprøjtning, air assisted airless spraying, konventionel sprøjtning
Pot-life (+23°C) 48 timer
Tørretid

100–120 g/m2          

+23ºC            

+50ºC            

Støvtør, efter 

20-30 min. 

10–20 min 

Kan stables, efter 

4-6 t 

40-60 min 

Kan pakkes, efter 

1 d 

1-2 t 

 

Ved stabling skal temperaturen være under 35oC. 

 

Tiderne for tørring og overmaling er relateret til lagtykkelse, temperatur, luftens relative fugtighed og ventilation.

Tørstof volumen 60±2% volume, 74±2% vægt
Densitet 1.3 kg/liter
Produktkode 754
MED-certifikat VTT_C_11164_15_14_Diccoplast_30

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør. Indhold af fugt i træet skal være under 18%. Under påføring og tørring, skal temperaturen af luft, overfladen og produkt være over 18 ºC og den relative luftfugtighed skal være under 70 %. God ventilation anbefales for et godt resultat.

Forberedelse Træoverflader skal slibes med sandpapir P150 - 240. Primede overflader skal slibes med sandpair P240 - 400. Alt slibestøv skal fjernes før lakering.
Grunding Diccoplast Primer, eller Diccoplast plus tix
Påføring Til airless sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 5-20% til viskositeten 25-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 80–140 bar. Sprøjteviften skal vælges ud fra emnets udformning.

Til air assisted airless spraying, skal produktet fortyndes ca. 5–20% til viskositeten 25-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 40–120 bar. Forstøvnings lufttrykket bør være ca. 1-3 bar. Sprøjteviften skal vælges ud fra emnets udformning.

Til konventionel sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 10-20% til viskositeten 20-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 1,4-1,8 mm, og dyse trykket 2-3 bar.

Blanding af komponenter Omrør lakken og hærderen grundigt før brug. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen og omrør grundig inden brug. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer for at blande. Utilstrækkelig blanding eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring og svække egenskaberne af primeren.

Brug ikke jern beholdere til at blande i. Brug i stedet plastik, emalje eller syrefast stål beholdere.
Rengøring af værktøj Thinner 1027, 1033 eller 2020.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske komponenter er 380 g/liter af maling.
Maximum VOC indhold i den brugsklare maling (fortyndet 20% volumen) er 450 g/l.
VOC 2004/42/EC (catA/j) 500 g/l (2010).

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S
ProduktsikkerhedsdatabladDiccoplast 30
FortyndersikkerhedsdatabladDiccoplast 30
HærdersikkerhedsdatabladDiccoplast 30
 
-


Tilbage