PRODUCT DATA SHEET
04.11.2015

Dicco Astral 35

 
Dicco Astral 25
MED
BESKRIVELSE 2 komponent syrehærdende maling
PRODUKTEGENSKABER

Hurtigtørrende og holdbar maling med god fyldeevne. Til indendørs brug.

Anbefalede anvendelser Anbefales til møbler, døre og andre indendørs træ- og fiberplade overflader.

TEKNISKE DATA
Egenskaber •Specielt egnet til hurtige produktions linjer.
•Indeholder ingen aromatiske opløsningsmidler.
Farve kort RAL, NCS, Temaspeed Premium tinting system
Glans grupper Halvmat
Emission klassifikation Emissions niveauet for dette produkt opfylder kravene i E1 klasseficering for overfladebehandlede materialer. Produktet er testet i henhold til standarden EN-717-1, og dens formaldehyd emission en mindre end 0,124 mg / m3 luft.
Dækning

Anbefalet lagtykkelse (ufortyndet)

Teoretisk rækkeevne

tør

våd

 

50–60 µm

100–120 g/m2

10–12 m2/l


Den teoretiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.

Fortynder 1035 og 1058
Blandingsforhold Maling 100 volumendele 629 serie
Hærder 14 volumendele 006 2098

Påførings metode Airless sprøjtning, air assisted airless spraying, konventionel sprøjtning og tæppelakering.
Pot-life (+23°C) 48 timer
Tørretid

100–120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Støvtør, efter

10–20 min

5–15 min

Stabelbar, efter

3–4 t

30–40 min

Tør til at pakke, efter

10–12 t

50–70 min

 

Stables ved temperatur under +35ºC.

 

Tiderne for tørring og overmaling er relateret til lagtykkelse, temperatur, luftens relative fugtighed og ventilation.

Tørstof volumen Ca. 58±2% volume, 69±2% vægt
Densitet 1.2±0,2 kg/l
Produktkode 629 series

PÅFØRING
Påførings-betingelser Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør. Under påføring og tørring, skal temperaturen af luft, overfladen og primer være over 18 ºC og den relative luftfugtighed skal være under 70 %.
Forberedelse Træoverflader skal slibes med sandpapir P150 - 240. Primede overflader skal slibes med sandpair P240 - 400. Alt slibestøv skal fjernes før lakering.
Grunding Diccoplast Primer og Dicco Surf.
Behandling Omrør lakken grundigt før brug. Tilsæt 14 volumen % af Hardener 006 2098. Fortynd lakken til den ønskede viskositet, med Thinner 1035 eller 1058.

Brug ikke jern beholdere til at blande i. Brug i stedet plastik, emalje eller syrefast stål beholdere.
Toplak Til airless sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 10–20% til viskositeten 20-40s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 80–140 bar. Sprøjteviften skal vælges ud fra emnets udformning.

Til air assisted airless spraying, skal produktet fortyndes ca. 5–20% til viskositeten 25-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 40–120 bar. Forstøvnings lufttrykket bør være ca. 1-3 bar. Sprøjteviften skal vælges ud fra emnets udformning.

Til konventionel sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 5–10% til viskositeten 40-60s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 1,4-1,8 mm, og dyse trykket 2-3 bar.

Til tæppelakering skal produktet fortyndes ca. 5–10% til viskositeten 40-60s (DIN4). Undgå for højt pumpetryk og omløbshastighed.
Rengøring af værktøj Thinner 1035 or 1058.
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi Mængden af flygtige organiske komponenter er 370 g/liter af maling.
Maximum VOC indhold I den brugsklare maling (fortyndet 20% volumen) er 463 g/l.

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S
ProduktsikkerhedsdatabladDicco Astral 35
FortyndersikkerhedsdatabladDicco Astral 35
HærdersikkerhedsdatabladDicco Astral 35
 
-


Tilbage