Obligatorisk CE-mærkning af konstruktionsprodukter


Der har siden ikrafttrædelsesdatoen som fastsat af Europa-Kommissionen gjaldt et krav om CE-mærkning af alle de konstruktionsprodukter, for hvilke der gælder en harmoniseret produktstandard. CE-mærkningen består af produktets CE-mærkning og den pågældende konstruktions- og præstationserklæring.

Følgende produkter, der markedsføres og sælges af Tikkurila Oyj, er omfattet af CE-mærkningen: indendørs gips, tætningsmasse til gipsplader, dekorative vægbeklædninger af fiberglas, udendørs puds, produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner, pudse- og gipsmørtel samt afretningsmateriale og gulvafretning.

CE-mærkningen for Tikkurilas produkter ligger på vores websted, mens konstruktions- og præstationserklæringerne udstedes og stilles til rådighed i trykt eller digital form.

Med CE-mærkningen sikres den fri bevægelighed for produkter inden for det europæiske marked. Ved at tilknytte en CE-mærkning til et produkt erklærer en producent, at produktet opfylder alle EU's lovkrav inden for sundhed, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.


CE-mærket industrielt produktsortiment

Produkt datablad
Sikkerhedsdatablad
Miljø datablad