Spektrumvæggen på Heureka-centret har aldrig været mere farvestrålende


30.3.2015

Spektrumvæggen på det finske videnskabscenter Heureka er en hemmelighed, som forbipasserende kun kan se fra en bestemt vinkel. De seneste måneder har den undergået en omfattende istandsættelse.

Heureka ligger i finske Tikkurila, Vantaa, lige dér, hvor jernbanesporet krydser floden Keravanjoki River. Det er en af de mest populære turist- og fritidsattraktioner i Finland med omkring 280.000 besøgende årligt. På videnskabscentret, som åbnede i 1989, lærer de besøgende om videnskab og teknologi ved at dykke helt ned i videnskabens og eksperimenternes verden.

I slutningen af 2014 kunne Heureka meddele, at man ville påbegynde en udbygning, der skal stå færdig i 2017.

– "Spektrumvæggen indgår ikke i dette udbygningsprojekt eller i den istandsættelse, der er direkte forbundet med udbygningen, men er en del af bygningens istandsættelsesprogram. Her følges en langsigtet plan og årlige istandsættelsesplaner for at nå gennem forskellige dele af bygningen," forklarer Heurekas bygningsleder Ulla Kortelainen.

­­­Farver fra spektrumbølgelængderne

Heurekas facade på jernbanesiden er dækket af en glasvæg med stålkonstruktioner, der illustrerer den systematiske opdeling af det synlige lys i forskellige farver. Den 100 meter lange facade er opdelt i 31 lige store dele. De anvendte spektrumfarver er baseret på en række analyser, der oprindeligt blev udført på Tikkurila Oyjs laboratorium, og specialfarver udviklet i henhold til disse analyser.

­­Stålet blev i tidernes morgen malet med opløsningsmiddelbaseret Readur-polyurethanmaling (i dag: Temadur). Nu er valget dog faldet på den vandbaserede Fontedur. Tikkurila Color Service foretog en ny formeludregning for farverne, da de vandbaserede produkter tones med andre tonefarver og tonefarvedispensere end de opløsningsmiddelbaserede produkter.Stålet blev oprindeligt malet med opløsningsmiddel-bårne Readur polyurethan maling (i øjeblikket TEMADUR), men nu faldt valget på Fontedur, et vandbåret mulighed. Fordi vandbårne produkter er tonet ved hjælp af forskellige toning farvestoffer og farvestofstabilitet dispensere fra opløsningsmiddelbaserede produkter, Tikkurila Color service beregnet nye formler for farverne.

Tilstandsvurdering afslørede defekter

Tikkurilas tekniske servicechef Juha Kilpinen inspicerede i 2011 Heurekas spektrumvæg i forbindelse med en tilstandsvurdering af malingen på stålkonstruktionerne.

– "En visuel undersøgelse afslørede, at topcoaten var slidt helt væk flere steder, og at den mange steder ikke hæftede ordentligt længere. Flere steder – især ved samlingerne – var stålkonstruktionen begyndt at ruste.

Konstruktionen kunne ifølge forskellige anbefalinger istandsættes på forskellige måder. Man valgte således at male den igen på værkstedet under kontrollerede forhold i stedet for at reparere væggen på stedet.

Rammekonstruktionen er samlet med bolteforbindelser og består af profil- og rørkomponenter, og derfor var den mest omkostningseffektive løsning at afmontere væggen for at overfladebehandle den på værkstedet. I samme ombæring var det muligt at reparere de rustede dele på konstruktionen.   

Af- og genmontering

Hovedkontrahenten for istandsættelsen af Heurekas spektrumvæg var NCC Rakennus Oy med Teräsnyrkki Steel Oy som underkontrahent.

Stålrammen blev afmonteret fuldstændig, og delene blev transporteret til Teräsnyrkki-værkstedet i Hakkila, Vantaa. De gamle "lodrette søjler" blev udskiftet med nye, da de på grund af omfattende deformationer ville have været svære at reparere. Det samme var tilfældet for trækstængerne mellem søjlerne. Produktionen af de nye lodrette søjler foregik i partier på omkring fem styk og fulgte genmonteringsrækkefølgen. Teräsnyrkki var ligeledes ansvarlig for at afmontere og genmontere glassektionerne. 

Ny maling til stålkonstruktionerne

De lodrette søjler blev malet med den glansfulde Fontedur HB 80-polyurethanetopcoat i flere batches. Der blev brugt 31 forskellige farver til dette arbejde. Alle rør bag glasset blev på samme tid malet med grå Temadur i semiglans.

Malingen blev påført som vådmaling, og der blev ikke gjort brug af en separat tørreproces. Teräsnyrkki-værkstedet havde ikke meget erfaring med vandbaseret maling. Derfor blev tørrehastigheden undersøgt inden overfladebehandlingen.

Producentens anvisninger vedrørende tørretiderne blev fulgt og kontrolleret i forhold til værkstedstemperaturen. På den måde kunne man undgå problemer.

Ståldelene blev vasket og renset til forbehandlingsgrad Sa2½ inden overfladebehandlingen. Malingen blev påført i overensstemmelse med nedenstående system, som sikrer malingen en nominel levetid på 15 år i eksponeringsklasse C3 (SFS-EN ISO 12944-2).

Temazinc 99                                60 µm

Fontecoat EP 50 Beige              80 µm

Fontedur HB 80                          60 µm


Total                                           200 µm             

Text: Arja Schadewitz. Photos: Aki Schadewitz.


Tikkurila Industry 9L

Temazinc 99

 

Anvendes som primer i epoxy, polyuretan, akryl og chloreret gummi systemer til stål overflader udsat for svære klimatiske forhold. Kan anvendes uden en topcoat på overflader udsat for atmosfærisk belastning.

Malingen er fortynder-baseret
Dækningen af ​​maling på ru overflader
6,9
Dækningen af ​​maling på glatte overflader
13,8