Energi- og telekommunikationsinfrastruktur


Tikkurila tilbyder en lang række malingssystemer og belægninger til udendørs, indendørs og nedsænkede stålkonstruktioner samt til anvendelse under forskellige omgivende betingelser – fra normale til hårdføre, fra kolde til varme og forskellige kemiske belastninger.

Tikkurila er involveret i mange projekter inden for energiinfrastruktur (atom, affald, vandkraftværker, diesel, gaskraftværker, minedrift, varmevekslere, gasrør, transformere, master osv.).
De fleste af belægningssystemerne fra Tikkurila opfylder kravene i ISO 12944. Se nedenstående for systemer, der egner sig til forskellige korroderende miljøer: C2, C3, C4, C5-I og C5-M.


Read more