Tikkurila Drytech

Produkter til at bekæmpe fugt, støj og asbest.

Drytech – mikroporøs teknologi

Der er mange områder, der har brug for beskyttelse mod fugt, kondens og støj.

Tikkurila kan nu tilbyde Drytech produkter som holdbare og brugervenlige løsninger til professionelle, industri og forbrugere til at løse problemer relateret til skimmelsvamp, kondens, støj og asbest.Tikkurila Drytech produkter er en række funktionelle malinger, baseret på en unik, mikroporøs matrix-teknologi. Kernen i det funktionelle princip er de fysiske processer, der opstår i mikroporer - som opsamling og fordampning af vand. Derudover kan nogle af malingerne tilbyde isolering, støjreduktion og indkapsling af asbest.

De vigtigste funktionelle egenskaber ved mikroporøse malinger

• Adsorberer kondensvand

• Fordeler flydende vand over belægningen

• Bryder overfladespændingen

• Fremskynder fordampningen på grund af den større overflade

• Isolerer

Mikroporer


Alle Drytech-produkter er vandbaserede og lever op til europæiske sikkerheds- og sundhedskrav. Anvendelsesområderne dækker bredt fra beboelsesejendomme, kældre og garager til industrivirksomheder, sportspladser, store parkeringspladser og lagerbygninger. Som 1-komponent produkt er de nemme at bruge og påføre ved hjælp af pensel, rulle eller sprøjte. Der findes også versioner til industrielle produktlinjer.


Drytech-produkter

BioRid
GrafoTherm
Acoustics
AsbestGuard

BioRid -

maling til beskyttelse mod skimmelsvamp*

GrafoTherm -

antikondens maling

Acoustics –

støjdæmpende maling

AsbestGuard –

maling til indkapsling og forsegling af asbest


De fleste Drytech produkter er modstandsdygtige overfor brand og spredning af flammer. De udsender ikke skadelige gasser eller anden forurening i tilfælde af brand.

* beskyttelse mod skimmelsvamp refererer til den unikke mikroporøse matrix-teknologi og de fysiske processer, der opstår i mikroporer.


Hvorfor vælge Drytech produkter?

• Effektive løsninger til skimmelsvamp, kondens, lyd og asbest

• Vandbaserede produkter

• Nemmere at bruge i forhold til at foretage strukturelle forandringer

• Løsninger til industrien, professionelle og forbrugere

• Produkterne er gennemtestet over mange år

• En lang række anvendelsesområder

• En lang referenceliste

• Stærk teknisk support og træning fra Tikkurila